piątek, 23 maja 2014

KE zatwierdziła Umowę Parterstwa z Polską


Już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków unijnych.
Przedsiębiorcy, organizacje samorządowe, jednostki naukowe oraz samorządowe cierpliwie czekały na dzisiejszą decyzję Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia Umowy Partnerstwa z Polską, dzięki której na nowy strumień pieniędzy, który ożywi nasza gospodarkę.


Polska ma zagwarantowane w budżecie UE 82,5 mld euro na lata 2014-2020 w ramach unijnej polityki spójności.
Co prawda z tej puli przedsiębiorstwa otrzymają tylko ok.
6,5 mld euro, ale warto już dziś zmotywować się do przygotowania wniosków, zgodnie z priorytetami określonymi w Umowie Partnerstwa, która
 określa obszary na jakie będą przeznaczane fundusze unijne.

Wśród nich można wymienić:
- podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw,
- wspieranie badań naukowych, 
- rozwój technologiczny i innowacje.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz